Raedemaekers

Oudstrijdersstraat, 27/7/2004 (richting Machelen)

Machelen

H. Brounsstraat, 27/7/2004 (Richting Naamsepoort)

 

Straten in de nabijheid / à proximité immédiate  :  Oudstrijderslaan, Molenstraat, H. Brounsstraat, Viaductstraat, P. Raedemaekersstraat, Rozenstraat, De Blockstraat, Diegemstraat, Toekomststraat

 

Overstappen / Correspondances  : De Lijn 282

 

Viadukt van Vilvoorde / Viaduc de Vilvoorde

Hier is de beste plaats om een van de beroemsten plekken van de Ring van Brussel te bewonderen. Hier kan men normaal de files heel goed bekijken. De Ring - en het viaduct van Vilvoorde -  heeft dit gedeelte van Machelen in de jaren 60-70 sterk veranderd. Niet lang van hier ligt ook een autosnelwegsdeel die nooit gebruikt werd. Het is een van de zeldzame nog bestaande sporen van een autosnelwegproject die nooit in zijn geheel zal verschijnen.

 

Voici la meilleure place pour admirer un des endroits les plus célèbres du Ring de Bruxelles. On peut normalement admirer ici les embouteillages de manière optimale. Le Ring, et le viaduc de Vilvoorde, ont fortement transformé ce quartier de Machelen dans les années 1960-70. Pas loin d'ici, on retrouve également un morceau d'autoroute qui n'a jamais servi. Il s'agit d'une des rares traces encore visibles d'un projet autoroutier qui ne sera jamais réalisé dans sa totalité.

terug naar het lijnschema / retour au schéma de ligne