Kasteel Beaulieu

Budasesteenweg, 27/7/2004

Machelen

 

Straten in de nabijheid / à proximité immédiate  :  Budasteenweg, Bergstraat, Koning Boudewijnlaan, Woluwedal, P. Schroonsstraat, G. Lacroixstraat

 

Overstappen / Correspondances  : De Lijn 282

 

Kasteel Beaulieu

Dit kasteel werd in jaar 1654 als vervanger van Kasteel Pellenberg door Claudius von Thurn & Tassis laten bouwen. Ook langs de Woluwe gelegen, was het vroeger genoemd 'Kasteel Belvédère' een fantastische verbeelding van de grote architectuurstijl van deze periode. Door dit kasteel zijn veel belangrijke namen gekomen. Niet meer bewoond sinds de jaren 1920, werd het alleen in de jaren 1950 als monument beschermd. Gekocht door de Ministerie van de Nederlandse Cultuur in 1980, is de kasteel nu eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Met het ontstaan van de Machelse zoning en van het Woluwedal is het kasteel geen mooie verbeelding meer. Sinds enkele jaren began er restauratiewerken aan dit kasteel.

Construit en 1654 grâce à Claudius de Tour et Taxis, ce château a succédé, en tant que résidence principale, au Kasteel Pellenberg. Lui aussi situé sur les rives de la Woluwe, ce château, autrefois nommé 'Kasteel Belvédère' représentait une image fantastique des grands courants architecturaux de cette époque. De nombreux noms importants sont passés par ce château. Inhabité depuis les années 1920, il ne fut considéré comme monument protégé que dans les années 1950. Racheté par le ministère de la culture néerlandaise en 1980, il est actuellement propriété de la communauté flamande. L'apparition du zoning de Machelen et du Woluwedal  lui ont fait perdre de son prestige. Seulement depuis quelques années, des travaux de restauration ont débuté.

 

 

 

terug naar het lijnschema / retour au schéma de ligne