Cortenbach / Kortenbach

Rue de Verdunstraat 27/7/2004

Haren

Rue de Cortenbach / Kortenbachstraat 2/8/2004

terminus de services partiels 64 barré / Eindpunt van beperkte ritten 64 barré

 

à proximité immédiate : Rue de Cortenbach, Rue de Verdun, Rue de Flodorp, Rue Sainte-Elisabeth, Rue du Pré aux Oies, Noendelle, Rue de la Paroisse, Rue Harenheyde, Rue du Donjon

Straten in de nabijheid :  Kortenbachstraat, Verdunstraat, Vlodorpstraat, Sint-Elizabethstraat, Ganzenweidestraat, Noendelle, Parochiestraat, Harenheydestraat, Wachttorenstraat

 

Haren

Les personnes qui n'y penseraient plus se croiraient dans un village brabançon traditionnel, et pas dans Bruxelles-ville, tant le coeur du centre de Haren ressemble à un village... quelques bâtiments soulignent encore cette situation, comme le style du bureau de police. Haren fut annexée à Bruxelles-ville en 1921.

Wie er aan niet meer dacht zou zich in een brabantse dorp verbeelden, en niet in Brussel-stad, omdat de kern van Haren  zo veel aan een dorp lijkt... met enkele gebouwen denkt men er aan nog meer, zoals het politiebureau. Haren werd aan Brussel-stad in 1921 verbonden.

Rue De Cortenbachstraat

L'Eglise Sainte-Elisabeth de Haren ressemble à toutes les églises des environs. Bâtie en grès, en style brabançon, son clocher date du XIIème siècle. Plusieurs fois agrandie, elle connut un incendie en 1600 qui en ravagea la toiture. Les archiducs Albert et Isabelle contribuèrent à sa reconstruction.

De Kerk Sint-Elizabeth van Haren lijkt alle kerken van de streek. Ook in zandsteen, in een brabantse stijl gebouwd, de klokkentor dateert van de XIIe eeuw. Meermals vergroterd wordt ze toch in 1600 door een brand getroffen, die het dakwerk vernielde. De aartshertogen Albrecht en Isabella bijdroegen tot haar wederopbouw.

 

Ferme du Castrum / Het Castrum

Voici ce qui reste d'une ancienne ferme-château du plus pur style médiéval, du XIIème siècle.

Hier zijn de overblijfselen van een voormalige kasteelhoeve in een reine middeleeuwse stijl, van het XIIe eeuw.

retour au schéma de ligne / terug naar het lijnschema