Chazal

Avenue Chazallaan, 27/7/2004

 

Schaerbeek / Schaarbeek

Avenue Chazallaan, 18/7/2007

 

à proximité immédiate : Avenue Chazal, Square Prévost-Delaunay, Avenue J. Stobbaerts, Avenue Ernest Cambier, Boulevard Lambermont, Avenue Gen. Dwight Eisenhower, Avenue des Azalées

Straten in de nabijheid : Chazallaan, Prévost-Delaunaysquare, J. Stobbaertslaan, Ernest Cambierlaan, Lambermontlaan, Gen. Dwight Eisenhowerlaan, Azalealaan

 

 

 

Correspondances / Overstappen : 23, 24, 65

 

 

Parc Josaphat / Josaphatpark

Le parc Josaphat fut inauguré en 1904. Son nom, donné en 1574, est issu de la vallée de Josaphat en Palestine, dont un pèlerin leur trouvait une ressemblance frappante avec la vallée du Roodebeek. Devenu ensuite un domaine boisé changeant fréquemment de propriétaire, jusqu'à son expropriation en 1902 pour éviter l'urbanisation du site.

Het Josaphatpark werd in 1904 geopend. Zijn naam kwan van de Josaphatvallei in Plaestinië, die in 1574 een pelgrim reusachtig gelijk met de Roodebeekvallei vand. Nadat werd de site een bebossene domein, die verschillende eigenaren tijdens de eeuwen had, tot zijn onteigening in 1902, om de verstedelijking van de site te vermijderen.

 

retour au schéma de ligne / terug naar het lijnschema